Over ons

Over ons

Om de concurrentie in een globaliserende economie voor te blijven, moeten bedrijven lean and mean zijn. Veranderlijke marktomstandigheden vragen om een klantgerichte bedrijfsvoering, waarin snel kan worden geschakeld. Op dat terrein valt voor veel bedrijven nog een behoorlijke winst te behalen. Agilitec biedt ict-oplossingen die hieraan een belangrijke, zo niet doorslaggevende bijdrage leveren.

 

De definitie van een ‘Agile’ onderneming is een bedrijf dat slagvaardig kan reageren op (kerende) kansen in een vluchtige markt, en dat snel innovatieve producten in de markt kan zetten, in veel klant-specifieke varianten. ‘Agile Manufacturing’ is een verlengstuk van ‘Lean’, waarbij er een aantal kernwaarden gelijk zijn. Bij ‘Lean’ wordt er veel aandacht gelegd op de standaard situatie en een stabiele omgeving; bij ‘Agile’ wordt dit als turbulent geacht en gaat het erom hier zo goed mogelijk op in te spelen. Meer over dit onderwerp op procesverbeteren.

 

Flexibel produceren zonder enorme kosten. Sneller inspelen op de veranderlijke marktvraag, niet alleen qua product en prijs maar ook service. Morgen kunnen produceren wat de klant overmorgen vraagt. Dát is business agility, het vermogen om je als organisatie snel aan te passen.

 

Bij Agilitec treft u één aanspreekpunt voor zowel het product, als de implementatie en eventueel consultancy. Praktijkervaringen bij de implementatie van onze producten vloeien meteen terug in de productontwikkeling. Een continu verbeterproces dat ertoe heeft geleid dat onze oplossingen door onze klanten bestempeld worden als beste in hun soort.

 

De kennis van de hele keten betekent voor u geen gedoe met meerdere leveranciers die elkaar tegenspreken en verantwoordelijkheden afschuiven. Volledige en betrouwbare dienstverlening is, naast de persoonlijke betrokkenheid en service, voor veel klanten een verademing. Agilitec is een ervaren gesprekspartner op strategisch en operationeel niveau.

 

Een goed geoliede organisatie
De hedendaagse productie industrie gaat gebukt onder kortere levertijden, een toenemend aantal steeds kleinere productie orders en een steeds toenemende druk op de productiekosten. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot een toenemende mate van automatisering met als gevolg dat het niet of niet juist functioneren van machines een van de belangrijkste cost drivers is geworden. Hier valt nog altijd veel te winnen want de OEE (verhouding werkelijke output / theoretisch mogelijke output) is in een groot aantal gevallen < 50%!. MyPlantFloor is schaalbare MES/OEE software die u helpt om uw bestaande productiemiddelen (nog) effectiever in te zetten.

 

Warehouse management
Ons warehouse management system (3PLTeam) helpt om voorraad volledig papierloos te beheren. Het is er als cloud oplossing maar kan ook net zo gemakkelijk lokaal geïnstalleerd worden.

 

Nauw contact met uw klant
Agilitec biedt naast bovenstaand oplossingen een online oplossing voor het verbeteren van klachtenmanagement resulterend in een hogere mate van klanttevredenheid en een beter klant contact. Een unieke combinatie van eigenschappen maakt dit geheel tot een gewilde oplossing die de effectiviteit van klachtenmanagement merkbaar versterkt.

 

Broncode management
Voor het overgrote deel van moderne installatie is voor het zoeken naar de oorzaak, of het oplossen van een storing software benodigd. Onze broncode management systeem voor het beheer van software t.b.v. besturingsinstallaties zoals: PLC/SCADA/Robots/Frequentieregelaars biedt u hier perfecte oplossing.

 

Bent u op zoek naar software op een van bovenstaande gebieden? Bekijk ons productenaanbod.